Ett forum för lärare på teatern

publikhav

Linn Areskoug och Johan Schultz är båda lärare. Linn inom lärarutbildningen på Uppsala universitet, och Johan inom Uppsala kommun. Tillsammans utvecklar de nu ett forum för lärare att reflektera över och hämta kraft ifrån teatern. Här berättar de som gästbloggare om sitt initiativ, »Lärare recenserar«. Ett forum som utvecklats genom det samarbete Uppsala stadsteater haft under flera år med Uppsala universitet, »Studenter recenserar«, som erbjuder studenter möjligheter att recensera teaterns föreställningar. Nu ges lärare samma chans, men utifrån sina behov och förutsättningar. Linn och Johan berättar om sitt initiativ...

»Lärare recenserar« – ett forum för dialog, kritisk reflektion, nyfikenhet och kreativitet

Av: Linn Areskoug (lärarutbildare vid Uppsala universitet) och Johan Schultz (lärare i Uppsala kommun)

Kraften i lärare som grupp

Skolan är ofta föremål för politikers, journalisters och allmänhetens åsikter om hur utbildning sköts och genomförs i Sverige. I media är det sällsynt att lärare har en röst. Hösten 2018 togs det första initiativen till ett samarbete mellan Uppsala stadsteater och Uppsala universitet om lärare i det offentliga samtalet. Mediestrategen Brit Stakston, försteläraren Johan Schultz och lärare i Uppsala möttes en novemberkväll i ett samtal om delaktighet, demokrati och polarisering. Under kvällens gång utvecklades idéer om skolans fostransuppdrag och lärares yrkesroll i relation till personliga sympatier och antipatier. Etik och estetik, provokation och reaktion. Kloka röster hördes, kritiska synpunkter dryftades, politiska åsikter debatterades och pedagogiska övertygelser vädrades.

Att ett femtiotal lärare samlades, på kvällen, för att tillsammans ge varandra tid och dela med sig av idéer och erfarenheter visar kraften i lärare som grupp. Vi som arrangerade samtalet ställde oss ganska snart efteråt frågan: Var får det kloka, det kritiska, det politiska och det pedagogiska samtalet ett fortsatt forum att lyssnas på och att utvecklas? Var kan lärares röster mötas, utvecklas och stärkas för att höras i det offentliga rummet?

Ett forum för lärare
Johan Schultz och Linn Areskoug
Var får det kloka, det kritiska, det politiska och det pedagogiska samtalet ett fortsatt forum att lyssnas på och att utvecklas? Var kan lärares röster mötas, utvecklas och stärkas för att höras i det offentliga rummet?

Skrivande som fortbildning

Vid Uppsala universitet pågår ett projekt om lärares och lärarutbildares skrivande i relation till sin yrkesroll. Projektet strävar efter att skapa möjligheter att utvecklas som lärare och lärarutbildare genom skrivande men också att utforska skrivandet som form för fortbildning. När skrivprojektets deltagare har haft möjligheten att tillsammans tänka, skriva och samtala har detta mynnat ut i flera olika slags texter. Lärare har skrivit debattartiklar om yttrandefrihet i Almedalen eller relationsbyggande i skolan som publicerats i Dagens nyheter och Skolvärlden, lärare har skrivit exempeltexter till gymnasiets undervisning, lärarutbildare har utformat skrivuppgifter för universitetets kurser och lärare har upptäckt att de verkligen vill förverkliga den där drömmen om att skriva en bok. Oavsett utfall så är skrivandet i centrum och ett sätt för lärare att utvecklas.

Forum för fantasi och författande

Teatern lockar fram fantasin, den egenskap som kanske bäst definierar människan. Vår fantasi ger oss möjligheten bygga vidare på tidigare kunskap och samtalet om skrivande i olika former utvecklar oss. Tillsammans med Uppsala stadsteater har fortbildningen genom skrivande fått ett forum för lärare att utforska skrivandet och sin yrkesroll som lärare.

Pennskaftet repbild

Repetitionsbild. Pennskaftet, urpremiär 28 september. Foto: Micke Sandström

Nu, hösten 2019 ges lärare möjligheten att delta i en fortbildning i tre steg. Först ett teaterbesök på föreställningen Pennskaftet, sedan ett kort och förutsättningslöst skrivarbete om funderingar utifrån pjäsen i recensionsform och slutligen en workshop om recensionen som genre med utrymme för feedback på den egna texten och möjlighet till fortsatt skrivande. Lärare som vill får bidra med delar av sin text till inlägg i teaterns blogg.

Teater odlar och utmanar tanken

Projektet Lärare recenserar ska också ses som ett stöd i teaterns arbete med unga. Lärare är några av de mest centrala personerna i barns och ungas liv eftersom de möts dagligen. Lärares uppdrag är att odla den yngre generationens tankar genom samtal, diskussion och provokation. På samma sätt som teatern kan provocera och öppna upp för nya tankar och perspektiv arbetar lärare dagligen för att barn och unga får förutsättningar att utveckla nyanserade perspektiv på tillvaron. Därför är det viktigt att också hitta former för samtal med lärare som yrkesgrupp, i format som är givande för såväl lärarna som teatern. Vår förhoppning är att Lärare recenserar ska utvecklas till en återkommande möjlighet för att det kloka, det kritiska, det politiska och det pedagogiska att samlas, utforskas och i förlängningen stärka lärares röster i det offentliga samtalet.

Om du vill veta mer om Lärare recenserar, kontakta Linn Areskoug: linn.areskoug@edu.uu.se 

Linn Areskoug och Johan Schultz är båda lärare. Linn inom lärarutbildningen på Uppsala universitet och Johan i Uppsala kommun. Tillsammans utvecklar de ett forum för att hämta kraft ifrån teatern.

Pennskaftet

Kampen om rösträtten

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close