Hur påverkas Uppsala stadsteater av digitaliseringen?

Johan Jansson och Ylva Ekström. Forskare på Uppsala universitet

Ylva Ekström och Johan Jansson, forskare och universitetslektorer på Uppsala Universitet, driver ett forskningsprojekt om vad digitaliseringen innebär för bland annat Uppsala stadsteater. Privata bilder.

Forskare på Uppsala universitet samverkar med Uppsala stadsteater i ett forskningsprojekt om vad digitalisering betyder i relation till oss människor och i relation till scenkonsten.


Av Elisabeth Wennerström

På Uppsala universitet där Ylva Ekström och Johan Jansson arbetar som forskare och universitetslektorer, har mycket förändrats under det senaste året på grund av Coronapandemin. Jämte distansundervisning och ytterligare begränsade kontakter på Campus, fortsätter arbetet trots allt, även i pågående forskningsprojekt. Uppsala stadsteater deltar sedan ett par år i ett av dessa projekt. Ylva berättar:

– Projektet initierades efter en kontakt med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), de vill diskutera med oss forskare om hur kundbemötande fungerar på helt olika sätt i digitala visavi fysiska kundmöten. Även om banken på flera sätt kommit långt i sin digitala utveckling, så var deras upplevelse ändå att kontakten med kunder inte helt kunde ersättas digitalt. Digitaliseringen väckte helt grundläggande frågor för verksamheten. Vi bjöd sedan in Svenska Kyrkan och Uppsala stadsteater att delta i forskningsprojektet jämte SEB. Tre organisationer som inbördes och gemensamt har flera ingångar till frågorna:

  • Hur speglas kyrklig liturgi i digitala kanaler?
  • Hur formas upplevelsen av teater i en digital visning?
  • Vilka digitala och fysiska kontakter behöver en verksamhet för att ha en bra kundkontakt?
Bokhandeln i De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

Den digitala versionen av »De kommer att drunkna i sina mödrars tårar« har fått ett varmt gensvar av både kritiker och publik i hela landet. Föreställningen kan streamas via voyd.se (nås via Uppsala stadsteaters hemsida) t.o.m. den 31 mars. Foto: Mats Bäcker.

Johan berättar om forskningsprojektet:

– Det viktiga för oss är inte att se på det ena eller andra sättet som mer eller mindre värdefullt. Som forskare har vi ett kritiskt och granskande förhållningssätt för att nyansera vår förståelse av fysiska och digitala rum (och/eller hybrida rum) och de olika förutsättningar som dessa har för interaktionen mellan människor. I projektet har det varit viktigt för oss att också dela projektet med våra samverkande projektpartners, för att hjälpas åt med perspektiven. Den tekniska utvecklingen i samhället har skapat en på många sätt komplex miljö och det är just denna skärningspunkt som projektet undersöker.

På grund av Coronapandemin har frågorna ställts på sin spets ytterligare. Skärningspunkten för både utmaningar och möjligheter har på flera sätt förändrats. Under de två projektåren har forskarna hållit gemensamma möten på Campus och på Uppsala stadsteater, SEB och Svenska kyrkan. Sedan våren 2020 har projektets olika möten dock genomförts på distans. De gemensamma lärdomarna i projektet är till synes fler än vad som skiljer verksamheterna.

Uppsala stadsteater. Foto: Micke Sandström.

Jonas Bernander, som arbetar för Uppsala stadsteater som dramaturg och assistent till teaterchef Petra Brylander, är en av flera av teaterns medarbetare som deltagit i projektet.

– För teatern betyder begreppet digitalisering så mycket mer än bara streamade föreställningar, även om det är det första som alla kommer att tänka på. För mig har projektet varit en ögonöppnare och det har varit givande att diskutera likheter och skillnader mellan vår verksamhet och bankens respektive kyrkans. En spännande iakttagelse som forskarna har gjort är att det finns en diskrepans mellan hur vi på teatern tänker och vad vi faktiskt gör: I huset finns en utbredd skepsis mot begreppet digitalisering, samtidigt som omfattande digitaliseringsprocesser pågår och har pågått under längre tid.

Jonas Bernander, dramaturg och assistent till teaterchefen. Foto: Micke Sandström

Jonas fortsätter:

– Coronapandemin har verkligen aktualiserat digitaliseringsfrågorna, och fått oss att ta tigersprång framåt – en sorts ”tvångsdigitalisering” som inte bara gjort oss mer effektiva utan också fått oss att tänka i nya konstnärliga banor. Till och med de allra mest teknikrädda medarbetarna klarar numera av digitala möten och till och med repetitioner på Teams utan problem. Och streamad scenkonst och digitala premiärer, som tidigare alltid setts som bleka nödalternativ till ”riktig” teater, är nu plötsligt något som hela scenkonstbranschen ägnar sig åt och förhåller sig seriöst till.


Ylva bekräftar värdet av att träffa så många medarbetare ifrån de olika partnerorganisationerna. Olika perspektiv på frågorna berikar och betyder mycket även inom deras egen forskargrupp:

– Vi som driver projektet är forskare ifrån olika vetenskapliga ämnen: kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-dator-interaktion och systemvetenskap. Vi gör det här tillsammans för att studien är mer komplex än vad som omfattas av bara ett av våra områden.

Johan fortsätter:

– Det är vi människor som använder tekniken. Vår förståelse för den kontext där tekniken ska användas är det som har betydelse, och ofta är det mer komplext än man först kan tro.

Under projektets gång har flera gemensamma referenspunkter upptäckts mellan kyrkan, banken och teatern. Forskarna hoppas på ny finansiering för att fortsätta med nya projekt efter mars månads slut när projektet avslutas. Ylva och Johan vill i ett nytt projekt också ha kontakt med externa besökare och kunder.

– Det har varit spännande att upptäcka att banken, teatern och kyrkan har gemensamma referenspunkter i frågor om att skapa balans mellan digitala och fysiska kundmöten. Gemensamma brännpunkter och utmaningar som alla är kopplade till digitalisering.

Mixerbord

Många förändringar av en teaterscen sker med digitala hjälpmedel. Från teknikbordet kan strålkastare, mikrofoner såväl som scenografi programmeras.

Ylva och Johan fortsätter:

–  Det har också varit tydligt att det finns grundläggande frågor att fördjupa om hur en organisation ser på arbetet med digitalisering. Förutsättningar och acceptans kring exempelvis digitala teaterformat, att visa strömmad teater, att integrera digitala tjänster i administrativa verktyg eller att se den digitalisering som redan finns i scenkonstrummet under en live föreställning: exempelvis digitalt ljud och ljus, eller genom biljettförsäljning.


Mer om projektet

Sedan våren 2018 deltar Uppsala stadsteater i ett av Uppsala universitets pågående forskningsprojekt. Projektet samlar forskare från flera institutioner för att undersöka samband mellan digitalisering och fysiska rum. Förutom ett tvärvetenskapligt fokus speglas vitt skilda kontexter för digital transformation inom Svenska Kyrkan, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Uppsala stadsteater.

Forskningsprojektet ”Att leda digital transformation av fysiska rum” har beviljats stöd ifrån Sverige innovationsmyndighet Vinnova, och drivs av forskare inom flera områden på Uppsala universitet: Darek Haftor och Claes Thoren (informationssystem), Ylva Ekström och Therese Monstad (medie- och kommunikationsvetenskap), Henrik Åhman (människa-dator-interaktion) och Johan Jansson (kulturgeografi).

Projektet går under temat ”Innovationsledning och organisering” och syftar till en ökad innovationsförmåga i organisationer inom privat, offentlig eller ideell sektor.

För mer information, kontakta:

  • Ylva Ekström, FD, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet, 018-471 1034, ekstrom@im.uu.se
  • Johan Jansson, Docent, universitetslektor i kulturgeografi, Uppsala universitet, 018-471 2542, jansson@kultgeog.uu.se

Elisabeth Wennerström deltar i forskningsprojektet ”Att leda digital transformation av fysiska rum” genom arbetet som kommunikatör, presskontakt och redaktör för Teaterbloggen på Uppsala stadsteater. Sedan september 2020 är hon tjänstledig för att studera Mastersprogrammet i samhällsvetenskap: Digitala medier och samhälle på Uppsala universitet.

Acceptera Cookies

Genom att trycka "Jag accepterar" godkänner du att Uppsala stadsteater använder cookies. Vi använder cookies bland annat för att vår webbplats ska fungera på ett bra sätt för dig samt att spåra trafikkällor.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close