Om bolaget

föreställningsbild från Spelman på taket, Stora scenen med röda lampor, en stor grupp människor dansar

Uppsala stadsteater är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Uppsala kommun. Här beskriver vi teaterns verksamhet utifrån ägardirektiven.

Teaterverksamheten leds av en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsens viktigaste uppgifter är att tillsätta teaterchef/verkställande direktör, att tillse att teatern verkar inom uppsatta mål och de ekonomiska ramar som ges.

Ägardirektiv

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

  • Uppsala stadsteater AB ska, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.
  • Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.
  • Uppsala stadsteater AB ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.
  • Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Verksamhetsberättelser:


Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close