Om bolaget

föreställningsbild från Spelman på taket, Stora scenen med röda lampor, en stor grupp människor dansar

Uppsala stadsteater är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Uppsala kommun. Här beskriver vi teaterns verksamhet utifrån ägardirektiven.

Teaterverksamheten leds av en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsens viktigaste uppgifter är att tillsätta teaterchef/verkställande direktör, att tillse att teatern verkar inom uppsatta mål och de ekonomiska ramar som ges.

Ägardirektiv från Uppsala kommun:

  • Uppsala stadsteater AB ska genom sin konstnärliga verksamhet aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.
  • Stadsteatern ska som mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som en attraktiv stad och därmed bidra till att stärka besöksnäringen.
  • Uppsala stadsteater AB ska föra dialog med kulturnämnden om hur bolaget ska bidra till Uppsalas kulturella utveckling.
  • Bolaget ska tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.
  • Bolaget ska samverka med andra kulturinstitutioner och besöksmål, särskilt inom Uppsala Stadshuskoncern, för att stärka kulturlivet och uppnå

Verksamhetsberättelser: